Persondatapolitik

På Boligsurf.dk tager vi behandling af dine personoplysninger alvorligt, og vi sikrer en rimelig og gennemsigtig databehandling. Denne persondatapolitik beskriver, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet, når du bruger Boligsurf.dk.

Angående Boligsurf.dk’s brug af cookies på Boligsurf.dk henvises du til vores cookie-politik. Boligsurf.dk er dataansvarlig og sikre, at dine personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med persondatalovgivningen.

Vi har f√łlgende kontaktoplysninger:
Vone Aps
CVR: 39223112
Adresse: N√¶stvedgade 28, kl. th, 2100 K√łbenhavn √ė
E-mail: info@boligsurf.dk

Indsamling af personoplysninger
N√•r du bes√łger Boligsurf.dk indsamler vi nogle oplysninger for blandt andet at forbedre oplevelsen og for at kunne tilbyde dig brug af vores bolig-tjenester.

Vi indsamler oplysninger p√• f√łlgende m√•der:
 • Oplysninger, du giver os. For at g√łre brug af nogle af vores bolig-tjenester kr√¶ver vi, at du opretter en brugerprofil. I den forbindelse angiver du en r√¶kke personlige oplysninger, for eksempel dit navn og e-mail.
 • Oplysninger, som vi f√•r gennem din brug af vores tjeneste. Vi indsamler oplysninger til analyse og statistikbrug omkring din brug af vores tjeneste. Disse informationer omfatter blandt andet oplysninger omkring den enhed du benytter vores tjeneste med, IP-adresse og enhedssprog med mere.
 • Oprettelse af boligagent. N√•r du opretter en boligagent giver du dit samtykke til, at vi kan sende dig relevante boligemner via e-mail.

Behandlingen af personoplysninger
Vi behandler personoplysninger, som du frivilligt har givet os ved oprettelsen af din profil på Boligsurf.dk eller ved redigeringen af din eksisterende profil, samt oplysninger om din login-historik, bruger-aktivitet, tidspunkt for login og dialog med udlejere og lejere via Boligsurf.dk.

Såfremt du vælger at anvende Facebook eller Google til oprettelse af din profil, indsamler vi navn og e-mail fra din Facebook/Google profil og anvender på din Boligsurf.dk profil.

Form√•let med vores behandling af dine personoplysninger er f√łlgende:
 • Registrering af hvem du er, s√•ledes at du kan kommunikere med udlejere og/eller lejere via Boligsurf.dk‚Äôs systemer.
 • Markedsf√łring af interne produkter, herunder udsendelse af boligagent-mails, s√•fremt du har samtykket hertil.
 • Optimering af tjenesten, kundeservice-redskaber samt udarbejdelse af statistik.
Vi behandler kun dine oplysninger i det omfang, det er n√łdvendigt for at opfylde de form√•l, hvortil oplysningerne er indsamlet.

Behandlingen sker efter f√łlgende retsgrundlag:
 • At du har samtykke til behandlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra a i persondataforordningen*
 • At behandling er n√łdvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, jf. artikel 6, stk. 1, litra b i persondataforordningen.
 • At behandlingen ud fra hensynet til facilitering af log-in og optimering af tjenesten efter en interesseafvejning g√•r forud for dine grundl√¶ggende rettigheder og frihedsrettigheder, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i persondataforordningen. Interesseafvejningen er i forhold til vores l√łbende arbejde med at forhindre misbrug af siden samt at sikre at vores brugere ikke bliver bedraget af falske udlejere.
N√•r vi har indhentet dit samtykke til brug for vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid mulighed for at tr√¶kke dit samtykke helt eller delvist tilbage ved at kontakte os. Tilbagetr√¶kningen af dit samtykke ber√łrer ikke lovligheden af den behandling, som vi har foretaget inden tilbagetr√¶kningen.

Bem√¶rk, at behandlingen af visse oplysninger (informationer du angiver samt en log over din aktivitet p√• tjenesten) er n√łdvendige for at kunne tilbyde en normal login-procedure. Uden disse oplysninger, kan du ikke anvende Boligsurf.dk fuldt ud.

Opbevaring af oplysninger
Dine personoplysninger opbevares s√• l√¶nge, at det er n√łdvendigt af hensyn til at opfylde form√•let, medmindre andet er p√•kr√¶vet i henhold til lovgivningen, herunder s√¶rligt bogf√łringslovens regler om opbevaring af bogf√łringsmateriale i 5 √•r.

Videregivelse af oplysninger
Vi videregiver de personoplysninger, som fremg√•r p√• din profil p√• Boligsurf.dk, til Boligsurf.dk‚Äôs andre brugere med henblik p√• at udbrede kendskabet til dig som boligs√łger. Derudover videregiver vi dine personoplysninger til andre, s√•fremt vi er forpligtet hertil via lovgivning.
Dette er accepteret i forbindelse med oprettelsen af en bruger, ud fra en interesse om at forbinde udlejere og boligs√łgende med henblik p√• at kunne opfylde vores form√•l.

Vi videregiver ikke informationer om dig som udlejer bortset fra informationer indtastet på udlejningsannoncer, hvor formålet er at levere relevant information om de annoncerede boliger, herunder kontaktinfo til udlejer.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

P√• Boligsurf.dk er der implementeret plug-in fra Facebook. S√•fremt du har samtykket hertil, kan vi videregive din e-mail adresse via dette plug-in til Facebook til brug for markedsf√łringsform√•l. Vi har begr√¶nset kontrol over dette plug-in, men vi opfordrer dig til at l√¶se Facebooks persondatapolitik for at f√• mere information herom.

Overf√łrsel til tredjelande
Vi overf√łrer i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger data til modtagere udenfor E√ėS, dog kun til virksomheder, der er med i EU Privacy Shield og dermed er sikre i henhold bestemmelserne i EUdataforordningen (EU) 2016/679 af 27. april 2016.

Overf√łrslerne vil derfor ske p√• √©t af f√łlgende overf√łrselsgrundlag:
 • At modtageren er certificeret til at overholde principperne for beskyttelse af personlige oplysninger efter US-EU Privacy Shield Framework (Kaldet "Privacy Shield").
 • At vi har indg√•et standardbestemmelser om databeskyttelse med modtageren, som efter EUKommissionens vurdering frembyder tilstr√¶kkelige garantier for beskyttelse af privatlivets fred, grundl√¶ggende rettigheder og frihedsrettigheder samt for ud√łvelsen af de dertil knyttede rettigheder.

Dine rettigheder
S√•fremt du √łnsker at g√łre brug af nedenst√•ende rettigheder, skal du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet √łverst i persondatapolitikken. Vi behandler og svarer p√• din henvendelse s√• hurtigt som muligt og senest en m√•ned, efter at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang g√łr, at vi ikke kan svare inden for en m√•ned. I s√• fald kan svarfristen blive op til 3 m√•neder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Ret til indsigt i personoplysninger
Du har ret til at få indsigt i de persondata Boligsurf.dk behandler om dig, jf. persondataforordningens artikel 15. Adgangen kan dog være begrænset af hensynet til forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.

Berigtigelse eller sletning af personoplysninger
Hvis du mener, at de oplysninger, som Boligsurf.dk behandler om dig er urigtige eller ikke er korrekte, har du ret til at få dem rettet eller slettet, jf. persondataforordningens artikel 16 og 17. Såfremt vi er enige med dig i, at de oplysninger, som vi behandler, er urigtige eller ikke-korrekte, sletter eller korrigerer vi snarest muligt disse oplysninger.

Sletning eller berigtigelse vil dog ikke ske, s√•fremt Boligsurf.dk er retlig forpligtet til at opbevare alle eller dele af dine persondata, eller det er n√łdvendigt at opbevare disse persondata, for at et retskrav kan fastl√¶gges eller forsvares. I s√• fald vil Boligsurf.dk kun opbevare de oplysninger, som Boligsurf.dk er retlig forpligtet eller berettiget til og vil slette √łvrige persondata om dig.

For at forhindre falske udlejere i at misbruge vores system vil sletning af udlejere f√łrst ske 2 √•r fra anmodningstidspunktet. Ligeledes vil sletning af informationer i forbindelse med k√łb foretaget p√• siden, f√łrst ske efter 5 √•r for at kunne dokumentere skatteforhold.

Tilbagekaldelse af samtykke
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til Boligsurf.dk behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage, jf. persondataforordningens artikel 7.

Hvis du tr√¶kker dit samtykke, vil Boligsurf.dk oph√łre med at behandle de persondata, som du har tilbagekaldt dit samtykke i relation til, medmindre Boligsurf.dk er retligt forpligtet eller berettiget til at opbevare alle eller dele af dine persondata. I s√• fald vil Boligsurf.dk kun opbevare de oplysninger, som Boligsurf.dk er retlig forpligtet til, og vil slette √łvrige persondata om dig. Din tilbagetr√¶kning af dit samtykke ber√łrer ikke lovligheden af den behandling, som Boligsurf.dk har foretaget, indtil din tilbagetr√¶kning af samtykket.

Tr√¶kker du samtykket til behandling af data, der er n√łdvendige for brugen af Boligsurf.dk, kan vi i stedet v√¶re n√łdsaget til at slette samtlige af dine data, idet din profil ikke vil fungere uden disse n√łdvendige data.

Indsigelse
Du har til enhver tid ret til at g√łre indsigelse imod Boligsurf.dk‚Äôs behandling af dine persondata. Du kan ligeledes g√łre indsigelse, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med g√¶ldende regler eller det samtykke, som du har givet Boligsurf.dk, jf. persondataforordningens artikel 21.

Begrænsning
Du har ret til at f√• begr√¶nset Boligsurf.dk behandling af dine personoplysninger i f√łlgende tilf√¶lde, jf. persondataforordningens artikel 18:
 • Mens Boligsurf.dk behandler en indsigelse, som du har gjort imod rigtigheden af de persondata, som Boligsurf.dk behandler om dig eller imod lovligheden af behandlingen. Begr√¶nsningen af behandlingen g√¶lder indtil, at Boligsurf.dk har f√¶rdigbehandlet din indsigelse.
 • Boligsurf.dk‚Äôs behandling er ulovlig, men du √łnsker ikke sletning af oplysningerne, men derimod alene, at anvendelsen af persondatene begr√¶nses.

Dataportabilitet
N√•r vores behandling af dine personoplysninger baserer sig p√• samtykke eller en kontrakt, og vores behandling er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet. Retten til dataportabilitet indeb√¶rer, at du har ret til at f√• tilsendt de persondata, som du har oplyst til os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinl√¶sbart format, som du har ret til at overf√łre til en anden tjenesteyder, jf. persondataforordningens artikel 20.

Klage
S√•fremt du √łnsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som er f√łlgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 K√łbenhavn K
Telefonnr.: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.
Dette websted anvender cookies til trafikanalyse og målrettede annoncer m.m.Mere info
Ok