Allmänna användningsvillkor

ALLMÄNT
Detta avtal innehåller de rättsligt bindande villkoren för din användning av webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpade för dig som är konsument och som gör beställningar via Sajten.

ANVÄNDNING AV DENNA TJÄNST
Användning av denna webbplats är en inte en rättighet utan ett privilegium som är föremål för alla begränsningar, villkor och förbehåll som fastställs av oss från tid till annan efter eget gottfinnande. Vi kan ändra, upphäva eller avsluta delar av webbplatsen när som helst, inklusive tillgång till någon av dess funktioner eller innehåll. Vi kan också begränsa vissa funktioner och aspekter av webbplatsen eller begränsa din tillgång till delar eller hela webbplatsen utan förvarning eller ansvar.

MEDLEMSKAP
Du kan avbryta ditt medlemskap närhelst det passar dig, och abonnemanget upphör därför i slutet av den betalda perioden. Det är emellertid inte möjligt att avbryta medlemsabonnemanget inom de första 24 timmarna av tekniska skäl. Du kommer dock att vara fri att avbryta ditt medlemskap som du vill, när de första 24 timmarna har gått. Med andra ord kan du registrera dig som "letar efter bostäder" och kontakta så många hyresvärdar som du önskar inom de första 24 timmarna via Bostadssurf.se och avbryt sedan din prenumeration dagen efter - även om vi skulle vara ledsna att se dig gå!

Betalningsstrukturen för vår tjänst och priser är följande:
 • Den första debiteringen sker direkt vid köpet.
 • Den första förnyelsen sker efter 4 dagar (398 SEK) om den inte avbokas inom 4 dagar.
 • Nästa förnyelse (om den inte avbokas) sker efter 4 veckors första 398 SEK förnyelse.


UPPHOVSRÄTT
Du godkänner att all upphovsrätt som existerar i något material eller information som du får från Bolaget tillhör Bolaget. Du får inte lägga ut, överföra eller på annat sätt tillhandahålla material eller information där upphovsrätten ägs av en annan person eller enhet och du garanterar att allt material och information som är ditt originalarbete inte kommer från en tredje part.

PRESENTATION AV UPPLADDAT MATERIAL
Genom att ladda upp material till boligsurf kommer du inte att upplåta upphovsrätten till materialet, men du kommer att acceptera att materialet kan användas var som helst på webbplatsen. När materialet tas bort av användaren kan det förekomma fördröjningar innan det tas ner på grund av tekniska skäl.

ANSVAR
Du är ensamt ansvarig för den information som du publicerar eller visar hos tjänsten eller skickar till andra medlemmar. Din profil kommer att vara tillgänglig för allmänheten men inte begränsad till söktjänster på Internet. Du är ansvarig för att hålla ditt lösenord säkert och du kommer att hållas ansvarig för eventuella åtgärder som utförs vid användning av ditt konto. boligsurf kommer inte hållas ansvariga för NÅGON information som publicerats av dess medlemmar. Vi sållar inte alla medlemmar av denna webbplats och vi undersöker inte bakgrund hos alla medlemmar eller försöker verifiera deras uttalanden.

SKADEERSÄTTNING
Du som användare åtar dig att hålla boligsurf skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av användargenererat innehåll eller på grund av att du som användare i övrigt har agerat i strid med dessa Allmänna Villkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

BORTTAGNING AV PROFIL ELLER INFORMATION
Då vi inte granskar eller kan granska all information som du publicerar eller visar på tjänsten eller skickar till andra medlemmar är vi inte ansvariga för innehållet i dessa meddelanden eller material. Vi förbehåller oss rätten men inte skyldighet att ta bort, flytta eller redigera meddelanden eller material som vi efter eget godtycke anser bryter mot våra användarvillkor. Vi förbehåller oss rätten att avsluta ditt medlemskap när som helst av någon anledning, utan föregående meddelande. Anledningen ska motiveras om det anses nödvändigt; men boligsurf har ingen skyldighet att lämna motivering. Inaktiva konton kan tas bort och ett konto definieras som inaktivt i det fall att a) inga meddelanden har skickats från kontot och kontot har inte använts under de senaste 60 dagarna, eller b) om kontot inte har använts under de senaste 360 dagarna. Ofullständiga konton kan tas bort efter 7 dagar och konton som innehåller skräp eller olämplig information kan raderas omedelbart.

SAMTYCKE
Som användare av boligsurf accepterar du att vi skickar meddelanden via e-post eller via webbplatsen.

Persondatapolitik

På Bostadssurf.se tar vi behandlingen av dina personuppgifter allvarligt och ser till att det finns en rimlig och genomskinlig databehandling. Denna persondatapolitik beskriver hur dina personuppgifter behandlas när du använder Bostadssurf.se.

Angående Bostadssurf.se’s användning av cookies på Bostadssurf.se hänvisar vi till vår cookiepolitik. Bostadssurf.se är dataansvariga och ser till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med persondatalagen.

Vi har följande kontaktuppgifter:
Bostadssurf.se
Domus Media Group ApS
Hollændervej 23B 1.
1855 Frederiksberg
Danmark

CVR: DK-35683836
e-mail: info@Bostadssurf.se


Insamling av personuppgifter

När du besöker Bostadssurf.se samlar vi in några uppgifter för att bland annat förbättra upplevelsen och för att kunna erbjuda dig att använda våra bostadstjänster.

Vi samlar in uppgifter på följande sätt:
 • • Uppgifter du ger till oss. För att använda några av våra bostadstjänster krävs det att du skapar en användarprofil. I anknytning till detta anger du en rad personliga uppgifter, t.ex. ditt namn och din e-postadress.
 • • Uppgifter som vi får genom att du använder vår tjänst. Vi samlar in uppgifter i analys- och statistisksyfte omkring din användning av vår tjänst. Denna information omfattar bl.a. uppgifter om den enhet du använder när du utnyttjar vår tjänst, IP adress och enhetsspråk med mera. Därutöver skapar vi automatiskt en bostadsagent så att vi, med ditt samtycke, kan skicka relevanta bostäder till dig via mejl.


Behandlingen av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter som du frivilligt har gett os genom upprättandet av din profil på Bostadssurf.se eller genom redigering av din existerande profil, uppgifter om din inloggningshistorik och tidpunkter för inloggning samt dialog med hyresvärdar och bostadssökande på Bostadssurf.se.

Ifall du väljer att använda Facebook eller Google för att skapa din profil samlar vi in namn och e-post från din Facebook/Google-profil och använder på din Bostadssurf.se-profil.

Syftet med vår behandling av dina personuppgifter är följande:
 • • Registrering av vem du är så att du kan kommunicera med hyresvärdar och/eller bostadssökande i Bostadssurf.se’s system.
 • • Marknadsföring av interna produkter, inberäknat bostadsagentmejl om du har godkänt detta.
 • • Optimering av tjänsten, kundserviceverktyg samt utarbetning av statistik

Vi behandlar endast dina uppgifter i den omfattning det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som uppgifterna har samlats in till.

Behandlingen sker enligt följande rättsgrundsats:
 • • Att du samtycker till behandlingen, jmf. artikel 6, st. 1, punkt a i dataskyddsförordningen*
 • • Att behandlingen är nödvändig av hänsyn till uppfyllandet av ett kontrakt som du är part i, jmf. artikel 6, st. 1, punkt b i dataskyddsförordningen
 • • Att behandlingen av hänsyn till underlättandet av inloggning och optimering av tjänsten efter en bedömning väger tyngre än grundläggande rättigheter och friheter, jmf. artikel 6, st. 1, punkt f i dataskyddsförordningen

När vi har inhämtat ditt samtycke till användning för vår behandling av dina personuppgifter kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke helt eller delvis genom att kontakta oss. Återkallelsen av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som vi har företagit före återkallelsen.

Observera att behandlingen av vissa uppgifter (information du anger samt en logg över din aktivitet på tjänsten) är nödvändiga för att kunna erbjuda en normal inloggningsmetod. Utan dessa uppgifter kan du inte använda Bostadssurf.se fullt ut.

Lagring av uppgifter

Dina personuppgifter lagras så länge det är nödvändigt av hänsyn till att uppfylla ändamålet, såvida inte annat krävs enligt lagstiftningen, särskilt inkluderande bokföringslagens regler om lagring av bokföringsmaterial i 5 år.

Utlämnande av uppgifter
Vi utlämnar de personuppgifter som framgår på din profil på Bostadssurf.se till Bostadssurf.se’s andra användare för ändamålet att sprida kännedomen om dig som bostadssökande. Dessutom utlämnar vi dina personuppgifter till andra såvida vi är förpliktade till det genom lag.

Vi utlämnar inte information om dig som bostadssökande bortsett från information ifylld på uthyrningsannonser där ändamålet är att leverera relevant information om de annonserade bostäderna, inklusive kontaktinformation till hyresvärd.

Vi använder dessutom en rad tredje parter för lagring och behandling av data. Dessa behandlar uteslutande uppgifter för vår räkning och får inte använda dem till egna syften.

På Bostadssurf.se har vi implementerat en plug-in från Facebook. Såvida du har godkänt det kan vi ge din e-postadress genom denna plug-in till Facebook i marknadsföringssyfte. Vi har begränsad kontroll över denna plug-in men vi rekommenderar att du läser Facebooks persondatapolitik för att få mer information i ärendet.

Utlämnande till tredjeländer
I samband med behandling av dina personuppgifter överför vi data till mottagare utanför EU/EES, dock endast till företag där vi har genomfört en riskutvärdering och värderat att EU kommissionens standardkontrakt för överföring till tredjeländer efterlevs.

Dina rättigheter
Såvida du önskar använda nedanstående rättigheter ska du kontakta oss via de kontaktuppgifter som står överst i persondatapolitiken.

Vi behandlar och besvarar ditt meddelande så fort som möjligt och senast en månad efter mottagandet av ditt meddelande, såvida inte anmodandets komplexitet och omfång gör att vi inte kan svara inom en månad. I så fall kan svarstiden bli upp till 3 månader. jmf. dataskyddsförordningens artikel 12.

Rätt till inblick i personuppgifter
Du har rätt att få inblick i de persondata Hyrenbostad behandlar om dig, jmf. dataskyddsförordningens artikel 15. Åtkomsten kan dock vara begränsad av hänsyn till firmahemligheter och/eller immateriella rättigheter.

Korrigering eller radering av personuppgifter
Om du anser att de uppgifter som Bostadssurf.se behandlar om dig är felaktiga har du rätt till att få dem korrigerade eller raderade, jmf. dataskyddsförordningens* artikel 16 och 17. Såvida vi instämmer med att de uppgifter vi behandlar är felaktiga korrigerar eller raderar vi dessa uppgifter snarast möjligt.

Radering eller korrigering kommer dock inte att ske såvida Bostadssurf.se har en rättslig plikt att lagra alla eller delar av dina personuppgifter, eller om det är nödvändigt att spara dessa uppgifter för att kunna fastlägga eller försvara ett rättsligt krav. I så fall kommer Bostadssurf.se endast att lagra de uppgifter som Bostadssurf.se är rättsligt förpliktade eller befogade till och raderar övriga personuppgifter om dig.

För att förhindra falska hyresvärdar från att missbruka vårt system kommer radering av en hyresvärds användare först gå igenom två år efter tidpunkten för begäran. Likaså kommer radering av information i förbindelse med köp företaget på sidan först raderas efter fem år för att kunna dokumentera skattefrågor.

Återkallande av samtycke
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till Bostadssurf.se’s behandling av dina personuppgifter helt eller delvis, jmf. dataskyddsförordningens* artikel 7.

Om du återkallar ditt samtycke kommer Bostadssurf.se att upphöra med att behandla de personuppgifter som du har dragit tillbaka ditt samtycke till, såvida inte Bostadssurf.se är rättsligt förpliktad eller berättigad till att lagra alla eller delar av dina personuppgifter.

I så fall kommer Bostadssurf.se endast att lagra de uppgifter som Bostadssurf.se är rättsligt förpliktad till och kommer att radera övriga personuppgifter om dig. Att du återkallar ditt samtycke betyder inte att den behandling som företagits innan återkallelsen har varit olaglig.

Om du återkallar ditt samtycke till behandling av uppgifter som är nödvändiga för att använda Bostadssurf.se kan vi vara tvungna att radera samtliga av dina personuppgifter eftersom din profil inte kommer att fungera utan dessa nödvändiga uppgifter.

Bestridande
Du har rätt att när som helst bestrida Bostadssurf.se’s behandling av dina personuppgifter. Du kan även insända ett bestridande om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regler eller det samtycke som du har gett Bostadssurf.se, jmf. dataskyddsförordningens artikel 21.

Begränsning
Du har rätt att få Bostadssurf.se’s behandling av dina personuppgifter begränsad i följande tillfällen, jmf. dataskyddsförordningens artikel 18:

 • • Medan Bostadssurf.se behandlar ett bestridande som du har gjort mot riktigheten av de personuppgifter som Bostadssurf.se behandlar om dig eller mot lagligheten av behandlingen. Begränsningen av behandlingen gäller till dess Bostadssurf.se har färdigbehandlat ditt bestridande.
 • • Bostadssurf.se’s behandling är olaglig men du önskar inte att dina uppgifter raderas utan bara att användandet av personuppgifterna begränsas.


Dataportabilitet
När vår behandling av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke eller ett kontrakt, och vår behandling sker automatiskt, har du rätt till dataportabilitet.
Rätten till dataportabilitet innebär att du har rätt att få de personuppgifter som du har upplyst till oss skickade till dig i ett strukturerat, gängse använt och maskinläsbart format som du har rätt att överföra till en annan tjänstleverantör, jmf. dataskyddsförordningens artikel 20.

Klagomål Såvida du önskar klaga över behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att framföra klagomål till Datainspektionen, som har följande kontaktuppgifter:

Datainspektionen
Adresse: Drottninggatan 29, plan 5, 111 51 Stockholm
Telefonnr.: 08-657 61 00
E-mail: datainspektionen@datainspektionen.se
Hjemmeside: www.datainspektionen.se

* Europa-Parlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 från 27 april 2016 om skydd av fysiska personer i anknytning till behandling av personuppgifter och om fri utväxling av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.
Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats.Läs mer
Ok