Persondatapolitik

PÄ Boligsurf.dk tager vi behandling af dine personoplysninger alvorligt, og vi sikrer en rimelig og gennemsigtig databehandling. Denne persondatapolitik beskriver, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet, nÄr du bruger Boligsurf.dk.

AngĂ„ende Boligsurf.dk’s brug af cookies pĂ„ Boligsurf.dk henvises du til vores cookie-politik. Boligsurf.dk er dataansvarlig og sikre, at dine personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med persondatalovgivningen.

Vi har fĂžlgende kontaktoplysninger:
Vone Aps
CVR: 39223112
Adresse: NÊstvedgade 28, kl. th, 2100 KÞbenhavn Ø
E-mail: info@boligsurf.dk

Indsamling af personoplysninger
NĂ„r du besĂžger Boligsurf.dk indsamler vi nogle oplysninger for blandt andet at forbedre oplevelsen og for at kunne tilbyde dig brug af vores bolig-tjenester.

Vi indsamler oplysninger pÄ fÞlgende mÄder:
 • Oplysninger, du giver os. For at gĂžre brug af nogle af vores bolig-tjenester krĂŠver vi, at du opretter en brugerprofil. I den forbindelse angiver du en rĂŠkke personlige oplysninger, for eksempel dit navn og e-mail.
 • Oplysninger, som vi fĂ„r gennem din brug af vores tjeneste. Vi indsamler oplysninger til analyse og statistikbrug omkring din brug af vores tjeneste. Disse informationer omfatter blandt andet oplysninger omkring den enhed du benytter vores tjeneste med, IP-adresse og enhedssprog med mere.
 • Oprettelse af boligagent. NĂ„r du opretter en boligagent giver du dit samtykke til, at vi kan sende dig relevante boligemner via e-mail.

Behandlingen af personoplysninger
Vi behandler personoplysninger, som du frivilligt har givet os ved oprettelsen af din profil pÄ Boligsurf.dk eller ved redigeringen af din eksisterende profil, samt oplysninger om din login-historik, bruger-aktivitet, tidspunkt for login og dialog med udlejere og lejere via Boligsurf.dk.

SÄfremt du vÊlger at anvende Facebook eller Google til oprettelse af din profil, indsamler vi navn og e-mail fra din Facebook/Google profil og anvender pÄ din Boligsurf.dk profil.

FormÄlet med vores behandling af dine personoplysninger er fÞlgende:
 • Registrering af hvem du er, sĂ„ledes at du kan kommunikere med udlejere og/eller lejere via Boligsurf.dk’s systemer.
 • MarkedsfĂžring af interne produkter, herunder udsendelse af boligagent-mails, sĂ„fremt du har samtykket hertil.
 • Optimering af tjenesten, kundeservice-redskaber samt udarbejdelse af statistik.
Vi behandler kun dine oplysninger i det omfang, det er nÞdvendigt for at opfylde de formÄl, hvortil oplysningerne er indsamlet.

Behandlingen sker efter fĂžlgende retsgrundlag:
 • At du har samtykke til behandlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra a i persondataforordningen*
 • At behandling er nĂždvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, jf. artikel 6, stk. 1, litra b i persondataforordningen.
 • At behandlingen ud fra hensynet til facilitering af log-in og optimering af tjenesten efter en interesseafvejning gĂ„r forud for dine grundlĂŠggende rettigheder og frihedsrettigheder, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i persondataforordningen. Interesseafvejningen er i forhold til vores lĂžbende arbejde med at forhindre misbrug af siden samt at sikre at vores brugere ikke bliver bedraget af falske udlejere.
NĂ„r vi har indhentet dit samtykke til brug for vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid mulighed for at trĂŠkke dit samtykke helt eller delvist tilbage ved at kontakte os. TilbagetrĂŠkningen af dit samtykke berĂžrer ikke lovligheden af den behandling, som vi har foretaget inden tilbagetrĂŠkningen.

BemÊrk, at behandlingen af visse oplysninger (informationer du angiver samt en log over din aktivitet pÄ tjenesten) er nÞdvendige for at kunne tilbyde en normal login-procedure. Uden disse oplysninger, kan du ikke anvende Boligsurf.dk fuldt ud.

Opbevaring af oplysninger
Dine personoplysninger opbevares sÄ lÊnge, at det er nÞdvendigt af hensyn til at opfylde formÄlet, medmindre andet er pÄkrÊvet i henhold til lovgivningen, herunder sÊrligt bogfÞringslovens regler om opbevaring af bogfÞringsmateriale i 5 Är.

Videregivelse af oplysninger
Vi videregiver de personoplysninger, som fremgĂ„r pĂ„ din profil pĂ„ Boligsurf.dk, til Boligsurf.dk’s andre brugere med henblik pĂ„ at udbrede kendskabet til dig som boligsĂžger. Derudover videregiver vi dine personoplysninger til andre, sĂ„fremt vi er forpligtet hertil via lovgivning.
Dette er accepteret i forbindelse med oprettelsen af en bruger, ud fra en interesse om at forbinde udlejere og boligsÞgende med henblik pÄ at kunne opfylde vores formÄl.

Vi videregiver ikke informationer om dig som udlejer bortset fra informationer indtastet pÄ udlejningsannoncer, hvor formÄlet er at levere relevant information om de annoncerede boliger, herunder kontaktinfo til udlejer.

Vi benytter herudover en rÊkke tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger pÄ vores vegne og mÄ ikke anvende dem til egne formÄl.

PÄ Boligsurf.dk er der implementeret plug-in fra Facebook. SÄfremt du har samtykket hertil, kan vi videregive din e-mail adresse via dette plug-in til Facebook til brug for markedsfÞringsformÄl. Vi har begrÊnset kontrol over dette plug-in, men vi opfordrer dig til at lÊse Facebooks persondatapolitik for at fÄ mere information herom.

OverfĂžrsel til tredjelande
Vi overfÞrer i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger data til modtagere udenfor EØS, dog kun til virksomheder, der er med i EU Privacy Shield og dermed er sikre i henhold bestemmelserne i EUdataforordningen (EU) 2016/679 af 27. april 2016.

OverfÞrslerne vil derfor ske pÄ ét af fÞlgende overfÞrselsgrundlag:
 • At modtageren er certificeret til at overholde principperne for beskyttelse af personlige oplysninger efter US-EU Privacy Shield Framework (Kaldet "Privacy Shield").
 • At vi har indgĂ„et standardbestemmelser om databeskyttelse med modtageren, som efter EUKommissionens vurdering frembyder tilstrĂŠkkelige garantier for beskyttelse af privatlivets fred, grundlĂŠggende rettigheder og frihedsrettigheder samt for udĂžvelsen af de dertil knyttede rettigheder.

Dine rettigheder
SÄfremt du Þnsker at gÞre brug af nedenstÄende rettigheder, skal du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet Þverst i persondatapolitikken. Vi behandler og svarer pÄ din henvendelse sÄ hurtigt som muligt og senest en mÄned, efter at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gÞr, at vi ikke kan svare inden for en mÄned. I sÄ fald kan svarfristen blive op til 3 mÄneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Ret til indsigt i personoplysninger
Du har ret til at fÄ indsigt i de persondata Boligsurf.dk behandler om dig, jf. persondataforordningens artikel 15. Adgangen kan dog vÊre begrÊnset af hensynet til forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.

Berigtigelse eller sletning af personoplysninger
Hvis du mener, at de oplysninger, som Boligsurf.dk behandler om dig er urigtige eller ikke er korrekte, har du ret til at fÄ dem rettet eller slettet, jf. persondataforordningens artikel 16 og 17. SÄfremt vi er enige med dig i, at de oplysninger, som vi behandler, er urigtige eller ikke-korrekte, sletter eller korrigerer vi snarest muligt disse oplysninger.

Sletning eller berigtigelse vil dog ikke ske, sÄfremt Boligsurf.dk er retlig forpligtet til at opbevare alle eller dele af dine persondata, eller det er nÞdvendigt at opbevare disse persondata, for at et retskrav kan fastlÊgges eller forsvares. I sÄ fald vil Boligsurf.dk kun opbevare de oplysninger, som Boligsurf.dk er retlig forpligtet eller berettiget til og vil slette Þvrige persondata om dig.

For at forhindre falske udlejere i at misbruge vores system vil sletning af udlejere fÞrst ske 2 Är fra anmodningstidspunktet. Ligeledes vil sletning af informationer i forbindelse med kÞb foretaget pÄ siden, fÞrst ske efter 5 Är for at kunne dokumentere skatteforhold.

Tilbagekaldelse af samtykke
Du har til enhver tid ret til at trĂŠkke dit samtykke til Boligsurf.dk behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage, jf. persondataforordningens artikel 7.

Hvis du trÊkker dit samtykke, vil Boligsurf.dk ophÞre med at behandle de persondata, som du har tilbagekaldt dit samtykke i relation til, medmindre Boligsurf.dk er retligt forpligtet eller berettiget til at opbevare alle eller dele af dine persondata. I sÄ fald vil Boligsurf.dk kun opbevare de oplysninger, som Boligsurf.dk er retlig forpligtet til, og vil slette Þvrige persondata om dig. Din tilbagetrÊkning af dit samtykke berÞrer ikke lovligheden af den behandling, som Boligsurf.dk har foretaget, indtil din tilbagetrÊkning af samtykket.

TrĂŠkker du samtykket til behandling af data, der er nĂždvendige for brugen af Boligsurf.dk, kan vi i stedet vĂŠre nĂždsaget til at slette samtlige af dine data, idet din profil ikke vil fungere uden disse nĂždvendige data.

Indsigelse
Du har til enhver tid ret til at gþre indsigelse imod Boligsurf.dk’s behandling af dine persondata. Du kan ligeledes gþre indsigelse, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med géldende regler eller det samtykke, som du har givet Boligsurf.dk, jf. persondataforordningens artikel 21.

BegrĂŠnsning
Du har ret til at fÄ begrÊnset Boligsurf.dk behandling af dine personoplysninger i fÞlgende tilfÊlde, jf. persondataforordningens artikel 18:
 • Mens Boligsurf.dk behandler en indsigelse, som du har gjort imod rigtigheden af de persondata, som Boligsurf.dk behandler om dig eller imod lovligheden af behandlingen. BegrĂŠnsningen af behandlingen gĂŠlder indtil, at Boligsurf.dk har fĂŠrdigbehandlet din indsigelse.
 • Boligsurf.dk’s behandling er ulovlig, men du Ăžnsker ikke sletning af oplysningerne, men derimod alene, at anvendelsen af persondatene begrĂŠnses.

Dataportabilitet
NÄr vores behandling af dine personoplysninger baserer sig pÄ samtykke eller en kontrakt, og vores behandling er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet. Retten til dataportabilitet indebÊrer, at du har ret til at fÄ tilsendt de persondata, som du har oplyst til os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlÊsbart format, som du har ret til at overfÞre til en anden tjenesteyder, jf. persondataforordningens artikel 20.

Klage
SĂ„fremt du Ăžnsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som er fĂžlgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 KĂžbenhavn K
Telefonnr.: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

* Europa-Parlamentets og RÄdets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sÄdanne oplysninger og om ophÊvelse af direktiv 95/46/EF.
Denna webbplats anvÀnder cookies för att sÀkerstÀlla att du fÄr den bÀsta upplevelsen pÄ vÄr webbplats.LÀs mer
Ok